De 4 Linden makelaardij

Koetsierbaan 363 Almere, Almere Stad

Veiling

oppervlakte
82 m²
kamer(s)
2
soort woning
Appartement met garage
Bouwjaar
2004
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
Op 4 november 2021 bij inzet en afslag vanaf 09:00 uur,
Via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.bva-auctions.com)
Ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan Hermans & Schuttevaer
Notarissen N.V.

1. Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K, complexaanduiding 6058-A, appartementsindex 15, omvattende:
(a) het acht/vierhonderdachtenzestigste (8/468e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K,
complexaanduiding 6058-A, appartementsindex 2, welk appartementsindex omvat:
(i) het tweeŽnzestig/eenhonderdste (62/100e) onverdeeld aandeel in het perceel grond met het daarop in aanbouw zijnde gebouw, bestaande uit
een parkeergarage in de kelder, commerciŽle//bedrijfsruimten op niveau min een (-1) en op de begane grond, alsmede woningen op de
begane grond en op de eerste tot en met de zesde verdieping, met bijbehorende bergingen op de begane grond, met toebehoren te Almere,
plaatselijk aan te duiden als Koetsierbaan (gebouw The Wave), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente
Almere, sectie K, nummers 5961, groot tweeduizend achthonderd tien vierkante meter (2.810 m2), nummer 5962, groot zesenveertig
vierkante meter (46 m2), nummer 5963, groot negenhonderd tweeŽnveertig vierkante meter (942 m2), nummer 5964, groot
eenhonderd tweeŽnveertig vierkante meter (142 m2), nummer 5966, groot vijftien vierkante meter (15 m2), nummer 5967, groot vier
vierkante meter (4 m2) en nummer 5968, groot drie vierkante meter (3 m2), belast met diverse rechten van opstal ten behoeve van de
Gemeente Almere; en (ii) het recht op het uitsluitend gebruik van de negenenveertig woningen op
de begane grond, alsmede op de eerste tot en met zesde verdieping, met bijbehorende bergingen op de begane grond, entree, hal, trappenhuizen,
liftinstallatie, vluchttrappenhuis en verdere bijbehorende voorzieningen, plaatselijk bekend Koetsierbaan te Almere;
(b) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met buitenruimte op de tweede verdieping, met bijbehorende berging op de begane grond, plaatselijk
bekend Koetsierbaan 363 te 1315 SV Almere;
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K, complexaanduiding 6058-A, appartementsindex 89, omvattende:
(a) het twee/eenhonderd zesenzeventigste (2/176e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K,
complexaanduiding 6058-A, appartementsindex 3, welk appartementsrecht omvat:
(i) het eenentwintig/eenhonderdste (21/100e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. sub (a) (i) omschreven gemeenschap; en
(ii) het recht op het uitsluitend gebruik van zevenentachtig parkeerplaatsen en twee motorparkeerplaatsen in de parkeergarage op niveau min een (-
1) met bijbehorende voorzieningen, plaatselijk bekend Koetsierbaan te Almere;
(b) het recht op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats op niveau min een (-1), plaatselijk aan te duiden Koetsierbaan te Almere,
(het "Registergoed"), daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

De gebruikssituatie van het Registergoed is Ė voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) Ė als volgt: In gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

De Hypotheekhouder heeft niet tot het inroepen van het huurbeding verzocht, omdat hij hierbij
onvoldoende belang heeft blijkens artikel 3:264 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek. De
Hypotheekhouder kan niet garanderen dat het Registergoed niet in gebruik is bij derden of verhuurd is
aan derden.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven
entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het
uitbrengen van een exploot. In dit exploot wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele
ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid
tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter
wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en
het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand: EUR 163,51. Mutatiekosten EUR 384,78.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 20 oktober 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van
bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.bva-auctions.com) en voorts zich bij
de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank over te leggen, waaruit hun financieel gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van EUR 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel
mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 2 december 2021.

Info: www.veilingnotaris.nl
Notaris I.M.B. Balvert
Dossierbehandelaar B. de Groot

Disclaimer: Met veel zorg is deze aanmelding samengesteld. Echter kunnen er aan deze tekst geen rechten worden ontleend en wij staan dan ook niet in voor de volledigheid en juistheid van deze presentatie en de getoonde gegevens. N.B.: De verstrekte informatie (kenmerken) zijn aannames. De woning is niet ingemeten en/of van binnen gezien.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Appartement met garage
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
2004

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
82 m²
Overige inpandige ruimte
14 m²
Externe bergruimte
5 m²
Bruto inhoud
180 m³

Indeling

Totaal aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Aantal badkamers
1
Voorzieningen badkamer
wastafel, ligbad

Energie

Isolatie
volledig geÔsoleerd
Soort verwarming
stadsverwarming
Warm water
centrale voorziening

Kadastrale gegevens

Gemeente
Almere
Sectie
K
Indexnummer
15
Perceel
6058
Eigendomssituatie
Volle eigendom
 
 
Gemeente
Almere
Sectie
K
Indexnummer
89
Perceel
6058
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Ligging
Vrij uitzicht, open ligging, in centrum, aan vaarwater

Garage

Soort garage
parkeerkelder
Capaciteit
1
Bekijk alle kenmerken