TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TYPE E 937468fedcf4e2dc824a4f9f9f2cab4c12afca

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TYPE E EN F

De indelingen van deze twee types zijn exact gelijk aan elkaar. Het enige verschil is dat, waar de woningen van de tweekapper type E/Esp met de voorgevels gelijk staan, de woningen van de tweekapper type F/Fsp iets versprongen staan ten opzichte van elkaar. Hierdoor ontstaat tussen beide tweekappers een ander gevelbeeld wat een extra mooi en afwisselend straatbeeld oplevert. De woningen zijn gelegen op ruime kavels en hebben twee opstelplaatsen voor de auto op eigen terrein.